Er zijn geen complicaties bekend maar omdat we veiligheidshalve geen risico’s willen nemen is het niet mogelijk.